Drifandi Islandshästförening, en liten bakgrund

Drifandi Islandshästförening bildades 2018, för att det skulle kunna byggas en tävlingsbana för islandshästar på Åmåltravets innerplan..

Travsällskapet tog initiativet och frågade några av våra nuvarande medlemmar om intresset, en projektgrupp drogs igång som började med att inventera möjliga medlemmar.
Vi hittade snabbt över 40 och vågade stödja travet i att lämna in en ansökan om pengar från Leader Framtidsbygder, som förmedlar EU bidrag.  
Travsällskapet byggde och äger banan, tillsammans med Drifandi gjordes projektet möjligt! 

En interimsstyrelse sammansattes tidigt 2018 för samverkan med travet och för att bilda den nya föreningen. Ett preliminärt medlemsskap såldes och 73 personer ställde upp. Föreningen kunde bildas med formell styrelse och två tävlingar genomfördes i Mellerud, i väntan på att nya banan skulle byggas.  

Ett avtal om vår rätt att använda anläggningen hålls uppdaterat tillsammans med Travsällskapet. 

På hösten 2019 blev Drifandi medlemmar i SIF, Svenska Islandshästförbundet, och i samma veva blev banan klar.
Några tävlingar och större aktiviteter kunde genomföras på anläggningen, även om pandemin var i vägen under flera år. 

Nya banan fick bättre grus under 2020 och sedan 2021 finns allt som behövs för att genomföra officiella tävlingar.  

Den första hölls på Nationaldagen 2022; den 6:e juni är redan en tradition som du kan skriva in i kalendern!

Sedan starten har Drifandi ordnat aktiviteter på olika ställen i området, och med olika inriktning.

 

 

Styrelsen

Föreningen sköts av en styrelse som väljs på Årsmötet.

Den alltra första, under 2018, var en interimstyrelse som "utsåg sig själv" för att komma igång med projektet.

Styrelsen består av nio personer som träffas minst en gång per månad, så ofta som behövs för att verksamheten ska fungera.

Från pandemin och framåt är det nästan uteslutande digitala möten, fungerar utmärkt och sparar mycket tid och bilbränsle.

Ordförande, vice Ordförande, Sekretare och Kassör har speciella uppgifter och väljs på Årsmötet, övriga är ledamöter.

Det väljs en Valberedning på Årsmötet, som ansvarar för att det finns namnförslag till Styrelsen och andra representanter vid kommande Årsmöte

Styrelsen representerar föreningen i samarabetet med Dalslands Travsällskap, SIFs Riks- och Distriktsorganisation.

Klicka på kontakt-länken nedan så ser du vem som är med i Styrelsen

kontakt

Stadgar och Årsmöten

Alla föreningar ska ha stadgar; våra är baserade på Svenska Islandshästförbundets och antogs vid uppstarten 2019.

En av de viktigaste reglerna är att alla medlemmar bjuds in till Årsmöte för att besluta om allt viktigt i föreningen.

Årmötet skall hållas senast sista februari och alla medlemmar få tydlig information om dagordning, tid och plats senast tre veckor innan.

Se protokollet från Årsmötet 2023 här

Årsmötet 2024 hölls 18/2 kl 16:00, i Travrestaurangen på Åmålstravet, Mörtebol. 
Mötet började med att Heimir Gunnarsson från SIF Avel, berättade om 
rasens utveckling från att ha varit både bil och traktor på Island till den ridhäst vi har idag.

Mycket intressant och lärorikt, vi beslöt att genomföra en längre aktivitet om avel under året, när Heimir kan dela med sig av sina breda kunskaper.

Dagordning Årsmötet 2024

Så här skrev vi om mötet på vår Facebooksida

Protokollet från 2024 är ännu inte justerat, men laddas därefter upp här.